top of page

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.11.2023.

 

Rekisterinpitäjä, rekisteriasioita hoitava henkilö 

W-productions Oy
Y-tunnus: 2992137-2

Tietosuoja-asioissa yhteydenotot osoitteeseen info@w-productions.fi

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tilanteissa:

Weranta-oheistuotteiden ostotapahtuma

Laskutus

Yhteydenpito

Asiakassuhteen hoitaminen

Verkkosivuvierailujen seuranta ja analysointi

Tilausten hallinnointi

 

Asiakastietoja säilytetään W-productions Oy:n käyttämissä tietokannoissa. Mitään tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille, eikä niitä käytetä markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan suostumusta.

 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot tilatuista tuotteista sekä laskutustiedot.

 

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tapahtuvan ostotapahtuman loppuun saattamiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Tiedot poistetaan rekisteristä viimeistään silloin, kun asiakas pyytää tietojen poistettavan.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, verkkosivujen lomakkeella, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta tai Weranta-oheistuotteiden myyntipisteellä tapahtumailtoina.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Tietojen sijainti saattaa olla varaus- ja maksutavan mukaan kolmannen osapuolen palvelimella, kuten laskutuspalvelussa.

 

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti salasanoin. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

 

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu, sekä vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle.

 

Kirjallinen pyyntö henkilötietojen tarkastamisesta tai oikaisusta tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Sivustollamme on evästeitä, jotka keräävät tietoa verkkosivustomme käyttäjistä.

Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Google Analyticsin ja Facebookin markkinoinnin seurannan. Näiden tietojen avulla pyrimme parantamaan verkkosivustoamme ja kohdentamaan markkinointia onnistuneemmin. Evästeet voi ottaa pois käytöstä oman selaimesi asetuksista, jolloin käyntiäsi verkkosivustollamme ei voi seurata.

bottom of page